logo
Mac OS

Besturingsprogramma MAC OS is een behoorlijk gesloten systeem. De meeste applicaties kunnen vanuit de Apple store gedownload en geïnstalleerd worden. Deze applicaties zijn door Apple gecont
...more...
Kantoor omgeving

In een kantooromgeving worden steeds meer apparaten op het netwerk aangesloten. Dit gebeurt via een kabel of via de wifi. Om de veiligheid van het netwerk te kunnen garande
...more...
Domotica

Met domotica bedoelen we de elektronische communicatie tussen allerlei elektrische toepassingen in de woning en woonomgeving ten behoeve van bewoners en dienstverleners. In een domotica-wo
...more...
Over ons

Beter, voordeliger en sneller ICT
Wist u dat Nederland tot de wereldwijde top op het gebied van ICT behoort? Internet is beslist niet meer uit ons werk en social
...more...